• English
  • Français
+31 (0)168 32 35 00 info@cci-bv.nl

Grote overstortleiding in de wijk Elzenbos

Opdrachtgever
Gemeente Brummen
Aannemer
Dostal Vorden
Extra gegevens
GVK DN 2000 en 2200 PN 1 Sn 5000 3x GVK putten DN 1000 PN 1 Sn 5000 H is ca 6 m1

Samen met Aannemersbedrijf Dostal uit Vorden heeft CCI leidingsystemen een grote GVK overstortleiding gerealiseerd teneinde de huidige overstort binnen de bebouwde kom te verplaatsen naar een locatie daarbuiten. Door vakmanschap en expertise van beide bedrijven samen te brengen is dit project tot een zeer succesvol einde gebracht.

De vraag van de opdrachtgever werd als UAV-GC in de markt gezet. In een vroeg stadium hebben Dostal en CCI leidingsystemen hun kennis en expertise gedeeld om uiteindelijk tot een optimale aanbieding te komen. Gekozen werd om een leiding toe te passen van Glasvezel Versterkt Kunststof (GVK). CCI heeft daarvoor een leidingsysteem geleverd van ca. 235 m1 DN 2000 in combinatie met 234 m1 DN 2200. Ook werden 3 GVK putten geleverd met een hoogte van 6 m1. Tussen de leidingen DN 2000 en DN 2200 werd voor de gelegenheid een speciaal overgangsstuk ontwikkeld.
Het systeem mondt uiteindelijk uit in een betonnen bunker waarin een stuw gemaakt is. Hiermee is men in staat om de waterstand in de buis te reguleren. Naast de transportfunctie heeft de leiding dus ook een bergende functie. Tijdens uitvoering is de bestaande overstort in gebruik gebleven. Door “just in time” leveringen is de overlast naar de omgeving toe tot een minimum beperkt gebleven.

Met dit succesvolle project heeft CCI Leidingsystemen meegewerkt om op een innovatieve manier (gebruik van grote GVK leidingen) de eventuele wateroverlast in de wijk Elzenbos te Brummen tot een minimum te beperken. We zijn trots op het resultaat!!

Mocht u naar aanleiding van het bovenstaande nog vragen hebben, of wilt u zich nog nader laten informeren, dan vragen wij u om contact op te nemen met uw contactpersoon binnen onze organisatie.

© Copyright CCI leidingsystemen b.v.