• English
  • Français
+31 (0)168 32 35 00 info@cci-bv.nl

Project “Aanpak ring Zuid” voor de stad Groningen

Opdrachtgever
Combinatie Herepoort
Aannemer
Combinatie Herepoort
Extra gegevens
GVK DN800 , 135 mtr. PN 10 SN 10.000 7 putten (tot 4,5mtr hoogte)

CCI Leidingsystemen heeft aan de uitvoerende partij ( Combinatie Herepoort) voor bovengenoemd project een complete GVK leiding met bijbehorende putten geleverd. Het betreft hier een leiding van ruim 135 m1 DN 800. (PN 10 SN 10.000.)

De totaal 7 meegeleverde putten met een gemiddelde diameter van 1400 mm en een hoogte tot 4,5 m1 zijn ook in GVK uitgevoerd. Daarnaast zijn er ook nog diverse bijzondere overgangskoppelingen meegeleverd.

In nauw overleg zijn Combinatie Herepoort en CCI Leidingsystemen uiteindelijk tot een optimaal ontwerp en tracé weten te komen. vervolgens zijn de legwerkzaamheden met succes uitgevoerd. De stad Groningen werkt al jaren aan een betere ontsluiting en doorstroming van het verkeer. Het betreft een gigantisch project waarbij niet alleen stad Groningen maar ook de provincie Groningen en de Rijksoverheid betrokken zijn.

De Combinatie Herepoort bestaat uit Max Bögl BV, Züblin BV, Oosterhof Holman BV, Sjouke Dijkstra BV, Roelofs BV en Jansma Drachten BV. Gezien de enorme grootte van het project is de scope onderverdeeld in 4 clusters. Ons project was gesitueerd in Cluster 4. Het betrof de aanleg (verlegging) van een nieuw moerriool nabij het Ziggo gebouw en de Europaweg.

Het werken in stedelijk gebied waarbij het verkeer nagenoeg niet gehinderd mag worden vraagt altijd om speciale aandacht. Eén van de succesfactoren die ervoor gezorgd hebben dat dit (deel) project tot een goed einde is gebracht was de intensieve communicatie tussen de Combinatie Herepoort en CCI Leidingsystemen. Hierdoor was het mogelijk om vooraf bepaalde risico’s tot een minimum te beperken.

Denk hierbij bijvoorbeeld aan levertijden maar ook aan de volgorde van levering.Mocht u naar aanleiding van het bovenstaande nog vragen hebben, of wilt u zich nog nader laten informeren, dan vragen wij u om contact met ons op te nemen.

© Copyright CCI leidingsystemen b.v.